Skip to content Skip to footer

Wiercenie i cięcie w betonie przy pomocy techniki diamentowej

Wiercenie w betonie wykonywane jest przy pomocy cylindrycznych wierteł diamentowych, posiadających dowolną średnicę oraz działających pod kątem dowolnym w stosunku do podłoża. Wiercenie w betonie techniką diamentową pozwala na wykonywanie odwiertów również w innych materiałach, m.in. w kamieniu, granicie, cegle oraz innych materiałach budowlanych.

Wiercenie w betonie

Wiercenie betonu zastosować można także na grubych podłożach, takich jak posadzki, stropy, fundamenty, dylatacje czy ściany. Dzięki temu mogą być realizowane przewierty przy budowie wiaduktów, budynków, mostów czy konstrukcji żelbetonowych, a także przewierty na instalacje wodne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, grzewcze oraz elektryczne. Oprócz wiercenia w betonie, technika polegająca na wykorzystaniu tarcz diamentowych może być wykorzystywana również do cięcia betonu.

Zastosowanie tarcz diamentowych w cięciu betonu

Cięcie betonu z wykorzystaniem tarcz diamentowych posiadających duże średnice, stosowane jest przede wszystkim do wykonywania operacji tego typu na konstrukcjach żelbetonowych i betonowych przez firmę http://wierceniebetonu.com/. Technika ta pozwala na bardzo precyzyjne cięcie, według dokładnie zaplanowanej linii oraz innych parametrów podanych w specyfikacji. W ten sposób możliwe jest uzyskanie m.in. dowolnych otworów okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych. Mogą one posiadać wszystkie założone w planowanym projekcie wymiary, bez konieczności dokonywania żadnych późniejszych obróbek i innych tego typu modyfikacji. Byłoby to niemożliwe do uzyskania przy pomocy metod tradycyjnych, opierających się na użyciu innego rodzaju sprzętu. Cięcie betonu stosowane jest przede wszystkim przy rozmaitego typu pracach wyburzeniowych, remontowych i modernizacyjnych, a także na obiektach dopiero powstających.

Technika cięcia betonu

Beton cięty jest udarowo, która to metoda jest znacznie przystępniejsza i szybsza od standardowych technik. Wśród zastosowań cięcia betonu przy pomocy techniki diamentowej wyróżnić można m.in. zmianę funkcji pomieszczenia, dzięki czemu otwór drzwiowy może znaleźć się w innym miejscu lub zyskać większe wymiary. Metoda ta stosowana jest również w pracach rozbiórkowych oraz podczas wykonywania większych otworów wentylacyjnych, a także do wycinania stropów i schodów. Cięcie i wiercenie w betonie odbywać może się na posadzkach o rozmaitej grubości. Prace tego typu konieczne są na przykład podczas zmiany przeznaczenia pomieszczeń, ponieważ zachodzi wówczas konieczność poprowadzenia nowych instalacji, m.in. wodnych.