Skip to content Skip to footer

Audyty energetyczne Śląsk

Rozpoczęcie jakiejkolwiek budowy wiąże się ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości materiałów, niezbędnych do wykonania obiektu zgodnego z planami konstrukcyjnymi. Jednak przygotowanie się pod tym względem to dopiero początek robót – należy także uwzględnić wysokość współczynnika utraty ciepła, przez powstałe mostki termiczne oraz szczeliny tworzące się przy wysychaniu spoin i elewacji.

Jednym ze sposobów zapobiegania nadmiernego znikania ciepła z wnętrza budynku jest właściwa termoizolacja, która bywa na tyle kosztowna, że przed powzięciem decyzji należy dokładnie przeanalizować inne możliwości oraz przeprowadzić audyt energetyczny.

Czym jest audyt energetyczny katowice

To dość powszechna procedura związana z dokładnym zapoznaniem się z parametrami technicznymi i ekonomicznymi określonego budynku, stosowanymi podczas jego budowy. Audyt określi czy konieczne jest oraz w jakim zakresie wykonanie prac zmierzających do uszczelnienia ścian i stropów oraz przeprowadzenia ewentualnej, ale kosztownej termoizolacji zewnętrznej, wymagającej zastosowania szczególnych materiałów. Audyty energetyczne Katowice mają na celu ochronę inwestora przed nieprzemyślanymi decyzjami oraz znalezienia jak największych oszczędności przy stosowaniu źródeł energii cieplnej.

Jakie elementy obejmuje audyt energetyczny Katowice

Audyty energetyczne Katowice obejmują wszelkie elementy konstrukcyjne oraz źródła zastosowanej energii takie jak:
– instalacje grzewcze i wentylacyjne,
– klimatyzacja,
– okna, drzwi,
– oświetlenie,
– urządzenia produkujące energię odnawialną, czyli kolektory słoneczne, – kotły na biomasę, panele fotowoltaiczne i tym podobne,
– instalacje ciepłej wody,
– ściany, stropy, ściany działowe oraz dachy i stropodachy.

Zalecenia w oszczędnościach energetycznych

Przed audytem szczegółowym przeprowadzany jest audyt wstępny, mający na celu określenie wskazań do wdrożenia audytu właściwego. Ten rodzaj audytu ma na celu zorientowanie się w wysokości kosztów inwestycji, określenie czy w ogóle zostaną odniesione korzyści termoizolacyjne wprowadzone w ten konkretny obiekt, a także czy określona kwota będzie możliwa do zainwestowania w przedsięwzięcie. Jeżeli dwie wytyczne zostaną pozytywnie ocenione, przystępuje się do audytu właściwego.

Audyty energetyczne Śląsk

W pierwszej kolejności należy znaleźć rozwiązania zmniejszające ucieczkę ciepła poprzez najbardziej oczywiste otwory i przegrody, czyli ściany, dach oraz otwory okienne i drzwiowe, które należy efektywnie izolować by zmniejszyć ilość surowców nieodnawialnych używanych do ogrzewania pomieszczeń, najczęściej stosowanych w miastach województwa śląskiego. Następną czynnością jest zastosowanie właściwej izolacji na elewacjach – wzmocni ona strukturę ścian zewnętrznych, uszczelni spoiny oraz zapobiegnie przenikaniu ciepła.

Idealnym rozwiązaniem, zalecanym przez audyty energetyczne Śląsk, jest zastosowanie w gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł ciepła takich jak kolektory słoneczne lub pompy ciepła.