Skip to content Skip to footer

Budowa przepompowni ścieków

Przydomowa przepompownia ścieków to jedyne rozsądne rozwiązanie w przypadku, kiedy zbiornik szamba znajduje się zbyt wysoko w stosunku do źródła odpływu zanieczyszczonej cieczy z domu. W domach jednorodzinnych rozwiązanie to doskonale spełnia swoje zadanie dając tym samym inwestorom niezwykły komfort psychiczny.

Budowa przepompowni ścieków

Każda z dostępnych przepompowni ścieków składa się ze zbiornika do gromadzenia ścieków oraz agregatów pompowych. Agregaty te poprzez zmianę energii elektrycznej na mechaniczną przepompowują ścieki między źródłem ich wytwarzania a zbiornikiem docelowym ustawionych na znacznie różniących się od siebie wysokościach.

Przydomowa przepompownia ścieków jest w kilku typach, mogą więc to być maszyny zwane mokrymi lub suchymi. Suche dodatkowo mogą być również napędzane pneumatycznie. Przepompownie mokre mogą być bezpośrednio zanurzone w tłoczonych ściekach, natomiast przepompownie suche posiadają zbiornik retencyjny i osobno zabezpieczone pompy przeznaczone do montażu w miejscach suchych.

Największe zanieczyszczenia z gospodarstwa w postaci tekstyliów, odpadów kuchennych i papieru są wleczone po dnie rury tłoczącej i w ostateczności mogą być:
– rozdrabniane przez pompę lub specjalnie zamontowany młynek będący skutecznym urządzenie rozdrabniającym umieszczonym przed pompą
– zatrzymywane na tradycyjnej kratce tuż przed pompą
– przepompowywane przez pompę o przepływie wirnika większym niż DN80
– oddzielane przed pompą i wymywane z separatora podczas cyklu tłoczenia

Budowa konkretnej pompy jest uzależniona od parametrów tłoczenia, procesów technologicznych towarzyszących tłoczeniu, wymagań i oczekiwań inwestora oraz sposobu przyszłej instalacji.

Odory z przepompowni ścieków

W zbiornikach urządzenia stężenie siarkowodoru waha się w granicach 400 ppm – w zależności od temperatury występującej na zewnątrz może być to wartość odpowiednio niższa lub wyższa. Obecność związków siarkowych jest logicznym następstwem procesu rozkładu materii organicznej występującej w ściekach. Czym większa temperatura na zewnątrz, tym brzydko pachnących związków siarkowych jest więcej. Ich natężenie wzrasta również podczas godzin nocnych, kiedy to przepływ w rurociągach jest znacznie spowolniony.

Jeżeli inwestor chce ograniczyć nieprzyjemne wyziewy z przepompowni musi zbudować wyciągi kominowe i zamontować specjalistyczne filtry pozwalające odprowadzać zapach jak najdalej od miejsca przepompowywania ich źródła. Filtry takie zawierają w swoim składzie przede wszystkim niezwykle skuteczny węgiel aktywny.