Skip to content Skip to footer

Czym jest system oświetlenia awaryjnego?

System oświetlenia awaryjnego jest systemem, który ma miejsce w przypadku awarii, w wyniku której ustało podstawowe oświetlenie. Według rozporządzenia ministra, taki budynek, w którym ustało oświetlenie należy zasilać oświetleniem awaryjnym ale z dwóch różnych źródeł, które są niezależne i samoczynnie załączają źródła energii.

Oświetlenie awaryjne to ogólne pojęcie

Zanik Podstawowego oświetlenie w danym budynku może być spowodowany różnymi przyczynami. Powszechnie uważa się, że może być przyczyną zjawiska niebezpiecznego. Ponadto brak oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej, takich jak teatry, kina, szpitale może spowodować chaos i panikę. Oświetlenie awaryjne niesie za sobą kilka pojęć a wśród nich ważne jest oświetlenie ewakuacyjne czy oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Oznacza to w pierwszym przypadku, że oświetlone muszą być drogi ewakuacyjne a w drugim przypadku miejsca szczególnie newralgiczne. W przypadku, gdy chodzi o brak zasilania źródła energii w domkach jednorodzinnych, każdy z mieszkańców jest zmuszony poradzić sobie sam.

System oświetlenia awaryjnego

Zamontowanie systemu awaryjnego w danym budynku wpływa na bezpieczeństwo osób, które w nim się znajdują. Istnieją pewne zasady instalowania takiego systemu. Podstawową sprawą jest umieszczenie konkretnych opraw świetlnych w danym miejscu. W odpowiednich systemach wszelkiego rodzaju lampy muszą znajdować się 2 m nad podłogą a wszystko dlatego by jak najlepiej oświetlić daną powierzchnię. Oprawy świetlne powinny być zamontowane na schodach, zakrętach, przy wyjściach awaryjnych oraz na skrzyżowaniach korytarzy. Czas trwania takiego oświetlenia powinien być na tyle długi, by pozwoliło to na wyprowadzenie danej grupy osób z pomieszczeń. Najczęściej zakłada się, że powinna być to godzina i na godzinę powinno być ustawione zasilanie takiego oświetlenia awaryjnego.

Kontrolować i sprawdzać

System oświetlenia awaryjnego powinien być co jakiś czas kontrolowany. Za jego kontrolę odpowiada właściciel danego budynku. Dlatego też w każdym budynku, w którym został zainstalowany tego typu system, powinien być prowadzony dziennik. Zapisuje się w nim konkretne informacje odnośnie sprawdzania systemu.W takim dokumencie musi znajdować się konkretny projekt danego systemu, informacja o nim i o tym, gdzie umiejscowione są awaryjne lampy. Czasami do systemów podłączone są automatyczne testery i wtedy kontrole systemu muszą odbywać się co miesiąc.