Skip to content Skip to footer

Szkolenia BHP – od szefa po początkującego pracownika

Wiedza z zakresu BHP obowiązuje każdego pracownika, bez względu na zajmowane w firmie stanowisko. Wykonywanie obowiązków służbowych bez stosownego szkolenia może powodować nakładanie kar na firmę. Jednak nie chodzi tu jedynie, czy głównie o możliwość strat finansowych, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo w całym zespole – zarówno na co dzień, jak i w sytuacji zagrożenie życia i zdrowia.

Szkolenie BHP dla pracodawców – jaki ma zakres?

Wiedza z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy to tylko część zajęć przeznaczonych dla osób zatrudniających innych lub nimi kierujących na terenie firmy. Muszą one wiedzieć także – między innymi – jakie warunki zapewnić podczas wykonywania obowiązków służbowych pracownikom młodocianym, kobietom w ciąży oraz „świeżym” mamom, które jeszcze karmią naturalnie swoje pociechy.

Szkolenia BHP dla pracodawców powinny być powtarzane nie rzadziej, niż co 5 lat.

Jak zorganizować szkolenie BHP dla kierowników?

Zajęcia z zakresu wiedzy o BHP mogą być organizowane na terenie danej firmy lub poza nią. Wiele – zwłaszcza większych – przedsiębiorstw zatrudnia własnego specjalistę lub cały zespół ds. BHP i to on zajmuje się tymi szkoleniami.

Druga możliwość to szkolenia bhp dla pracodawców prowadzone przez firmy zewnętrzne, specjalizujące się w tej dziedzinie.

Dlaczego szkolenie BHP dla pracodawców jest powtarzalne?

Przyczyny są dwie:

– zawodność pamięci ludzkiej – pewne niezmienne zasady trzeba co jakiś czas przypominać
– niektóre przepisy związane z kodeksem pracy zmieniają się lub są uzupełniane, o czym nie każdy wie lub sam nie obserwuje tego na bieżąco – szkolenia są właśnie po to, aby tego typu wiedzę uzupełniać.

Jeżeli ktoś nie posiada aktualnego szkolenia z zakresu BHP, firma może mieć z tego powodu problemy skutkujące nawet sporą karą pieniężną.

Nowe zagrożenia

Szkolenie BHP dla kierowników mają jeszcze jeden sens: co jakiś czas pojawiają się zupełnie nowe zagrożenia. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych powinni na bieżąco być informowani o tym, jak sobie radzić w nowych sytuacjach kryzysowych. Często chodzi bowiem o bezpieczeństwo sporej grupy pracowników.

Szkolenia takie nie trwają długo, ale mają sporą wartość poznawczą, dlatego warto zadbać o ich odpowiednią częstotliwość oraz poziom.