Skip to content Skip to footer

Szkolenie BHP online – nowoczesne metody kształcenia na odległość

Szkolenia i kursy stacjonarne, czyli spotkania na żywo uczniów i wykładowców powoli stają się przeżytkiem. Rozwijający się system nowoczesnych platform e-learningowych udowodnił swoją przydatność i wyższość w świecie działającym w rygorze sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa. Dla uczących się efekty kształcenia na odległość są tożsame z tymi uzyskiwanymi metodami tradycyjnymi. Dla pracodawców szkolenie BHP online to oszczędność czasu i pieniędzy.

Szkolenia BHP online – rodzaje kursów

Przepisy zawarte w artykułach 2373 § 21 oraz 2373 § 2 ustawy Kodeks Pracy narzucają na pracowników obowiązek odbycia szkoleń BHP, a na pracodawców obowiązek organizacji tych szkoleń. W kodeksie nie ma mowy o sposobie i miejscu organizacji kursu. Skąd więc pewność, że można je odbywać w świecie wirtualnym? Stanowią o tym przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z roku 2007, które rekomendują e-learning jako formę kształcenia kierowanego, która może być stosowana na równi z metodami tradycyjnymi.

Ze względu na ilość zagadnień szkolenia bhp online dzielą się na wstępne i okresowe. Te pierwsze są niezbędne, aby pracownik w ogóle mógł rozpocząć pracę na nowym stanowisku. Szkolenie wstępne to najważniejsze przepisy z zakresu BHP, ochrony ppoż oraz ratownictwa przedmedycznego. Szkolenia okresowe zawierają rozbudowane moduły ze wszystkich obszarów mających wpływ na BHP w zakładzie pracy. Podczas tego rodzaju kursów uwzględnia się rodzaj wykonywanej pracy ze względu na odmienne ryzyka zawodowe. Pierwsze szkolenie wstępne odbywa się w ciągu 6-12 miesięcy od dnia zatrudnienia, a następnie odnawia się je co kilka lat (zależne od rodzaju wykonywanej pracy).Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Egzamin jest w formie testu. Pozytywna ocena uprawnia do odbioru świadectwa ukończenia kursu.

Szkolenie BHP online dla pracodawcy

Właściciele firm, prezesi, dyrektorzy, menedżerowie to osoby bardzo zajęte. W ich wypadku wygospodarowanie czasu na całodzienne szkolenie graniczy z cudem. Aby wywiązać się z obowiązku odnawiania wiedzy na szkoleniach okresowych warto zdecydować się na kursy online. Moduły można realizować i zaliczać w dowolnym czasie – platforma działa całą dobę i uprawnieni uczestnicy kursu mogą się na niej logować kiedy mają ochotę. Podczas szkolenia online można w każdej chwili przerwać zapoznawanie się z materiałami, a potem wrócić i pracować dalej. Biorąc pod uwagę to, że kadra z zasady dysponuje ogromną wiedzą z zakresu przepisów prawa pracy, w tym BHP, dla wielu osób szkolenie w trybie online będzie niezwykle korzystne z racji oszczędności czasu – zamiast ośmiu godzin na kursie w sali wykładowej wystarczy godzina czy dwie przed monitorem komputera.