Skip to content Skip to footer

Istotne elementy oświetlenia ewakuacyjnego

W każdym budynku użyteczności publicznej oraz w każdym budynku, w którym może jednocześnie przybywać ponad 200 osób, musi być zainstalowane oświetlenie awaryjne, a w tym oświetlenie ewakuacyjne. Umożliwia ono bezpieczne opuszczenie budynku w sytuacji zagrożenia.

Bezpieczna ewakuacja w sytuacji zagrożenia

Aby można było przeprowadzić skuteczną akcję ewakuacyjną, koniecznie spełnione muszą być trzy warunki. Po pierwsze, sprawnie działać musi system oddymiający. Po drugie, w budynku musi znajdować się właściwe oznakowanie. I po trzecie, zamontowane musi być oświetlenie ewakuacyjne.

Droga ewakuacji zawsze musi być właściwie oświetlona. Dzięki temu możliwe będzie bezpieczne opuszczenie budynku przez wszystkie osoby, które się w nim znajdują. Ważna jest tu nie tylko jakość światła, ale także to, gdzie oprawa ewakuacyjna jest zamontowana.

Oprawy w oświetleniu ewakuacyjnym

Każda oprawa ewakuacyjna musi być zasilana przez niezależne źródło zasilania. Ważne jest także, aby emitowane światło dostarczało przynajmniej 1 lux pośrodku drogi ewakuacyjnej. Pamiętać także trzeba, że oprawy ewakuacyjne muszą być umieszczane na wysokości przynajmniej 2 metrów od podłoża. Dzięki temu zapewnione będzie właściwe oświetlenie kierunku ewakuacji.

Oprawy ewakuacyjne muszą spełniać określone normy. W tym przypadku jest to norma PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawy spełniające ten wymóg cechuje wysoka jakość działania. Dotyczy to zarówno tego, że emitowane jest światło o odpowiednim natężeniu, ale także tego, że takie oprawy cechuje duża żywotność.

Obowiązek montażu oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne zamontowane musi być w każdym budynku, w którym jednocześnie przebywać może przynajmniej 200 osób. Są to budynki użyteczności publicznej, hale sportowe czy obiekty rozrywkowe.

Pamiętać trzeba, że montaż oświetlenia ewakuacyjnego w tego typu budynkach jest obowiązkiem ich właścicieli. Wynika to z konkretnych przepisów prawa. Brak takiego oświetlenia oznaczać będzie duże konsekwencje. Zwłaszcza jeśli w takim budynku dojdzie do niebezpiecznej sytuacji.