Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – życie w zgodzie z naturą

Zgodnie z wszechobecnymi trendami w budownictwie coraz więcej inwestorów stawia na ekologiczne systemy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są powszechnie cenione i chętnie instalowane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w większych budynkach. To rozwiązanie problemu odprowadzania i utylizacji ścieków jest warte propagowania.

Na czym polega działanie ekologicznych oczyszczalni?

Pomijają dosyć skomplikowaną budowę urządzeń, które oczyszczalnie metalbud posiadają, można w skrócie powiedzieć, że zasadniczym elementem uzdatniającym są mikroorganizmy i bakterie beztlenowe. Na ich działaniu opiera się proces oczyszczania produktów pochodzenia bytowego i gospodarczego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków działają dwuetapowo, gdzie początkowo zachodzi wstępne oczyszczanie w osadniku gnilnym, a następnie ostateczna biodegradacja nieczystości w procesie namnażania odpowiednich mikroorganizmów. Po przejściu całej tej drogi ścieki są oczyszczone w ogromnym stopniu i powstała woda może być przydatna do czynności gospodarczych.

Jakie warunki powinny spełniać oczyszczalnie metalbud?

Aby przydomowe oczyszczalnie były zainstalowane zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz działały prawidłowo muszą być spełnione określone przepisami prawa warunki.

Działka budowlana, na której budynek ma być wyposażony w oczyszczalnię musi mieć odpowiednią wielkość, a wody gruntowe powinny być na jak najniższym poziomie. Ważna jest także jakość gruntu pod względem jego przepuszczalności.

Istotne znaczenie dla instalacji przydomowych oczyszczalni ma ukształtowanie terenu na działce budowlanej. Jeśli jest on zróżnicowany pod względem poziomów w dużym stopniu, wówczas może się okazać, że istnieje konieczność zamontowania dodatkowych urządzeń, takich jak przepompownie ścieków.

Kiedy przepompownie ścieków powinny być składnikiem oczyszczalni?

Taka konieczność powstaje w sytuacji, kiedy różnica poziomów jest znaczna. Wtedy ścieki muszą być transportowane z niższego poziomu na wyższy. Nie spełni tego zadania zwykła instalacja grawitacyjna. Przepompownie ścieków są idealnym rozwiązaniem tego problemu. Zainstalowanie ich zapewni sprawne działanie całego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych.